Mustahiilen ilmastovaikutukset

In English

Tieteellisissä tutkimuksissa on arvioitu, että mustahiili on toiseksi merkittävin ilmaston lämpenemistä voimistava ihmisperäinen ilmansaaste. Vain hiilidioksidin merkitys on suurempi (esim. Jacobson 2001; Bond ym., 2013). Hiilidioksidin elinikä ilmakehässä on jopa satoja vuosia, mutta pienhiukkaset, myös mustahiiltä sisältävät, säilyvät ilmakehässä päivistä viikkoihin. Mustahiiltä sisältäviä hiukkasia kutsutaan lyhytikäisiksi ilmastoon vaikuttaviksi yhdisteiksi (short lived climate forcers, SLCF). Muita tällaisia yhdisteitä ovat mm. otsoni ja metaani.

Lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden (SLCF) vaikutustapoja ilmaston lämpenemiseen tarkastellaan alla olevassa kuvassa. Mustahiiltä sisältävät hiukkaset imevät näkyvää valoa tehokkaasti. Tämän seurauksena ne lämmittävät ilmakehää toisin kuin puhtaasti valoa sirottavat ainesosat, kuten sulfaatti ja merisuola, jotka jäähdyttävät ilmakehää sirottamalla auringonvalon takaisin avaruuteen. Mustahiilen epäsuorat ilmastovaikutukset johtuvat sitä sisältävien hiukkasten vaikutuksista pilviin ja lumipintoihin.

References

logos of organizations involved in this MACEB project