Päästöjen vähentämismahdollisuudet

In English

Mustahiilen päästöjä voidaan rajoittaa usein eri keinoin. Koska mustahiilen päästöt johtuvat epätäydellisestä palamisesta, mustahiilen hiukkasten määrää on mahdollista vähentää tehostamalla polttoprosesseja. Päästöjä voidaan vähentää myös palamistapahtuman jälkeen puhdistamalla savukaasuja. Maailmanlaajuisesti tärkeimpiä vähennystoimenpiteitä ovat nykyistä puhtaampien pienpolttotekniikoiden ja dieselmoottoreiden hiukkassuodattimien käytön lisääminen, maatalouden jätteiden polttamisen kieltäminen ja entistä tehokkaampien prosessien käyttöönotto perinteisessä koksin ja tiilen valmistuksessa.

Kuva: Flickr, Massachusetts Dept of Environmental Protection

Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone (PDF)
United Nations Environment Programme (UNEP) and World Meteorological Organization (WMO), 2011

Burn Wise programme (US EPA)

Burn it Smart programme (The Wood Heat Organization Inc., Canada)

Reducing air pollution from residential wood compustion (The Association of Finnish Local and Regional Authorities, in Finnish)

Campaign for better residential wood combustion (Helsinki Region Environmental Services, HSY, in Finnish)

logos of organizations involved in this MACEB project