Politiikkatoimet tärkeitä päästöjen rajoittamisessa

In English

Arktisten alueiden lämpötilat nousevat nopeammin kuin muualla maailmassa. Hiilidioksidin (CO2) lisäksi mustahiilen päästöt nopeuttavat ilmaston lämpenemistä sekä lumen ja jään sulamista. Mustahiilen päästöt aiheutuvat enimmäkseen ihmisten toiminnasta, kuten talojen lämmityksestä ja liikenteestä, kun fossiiliset polttoaineet, biopolttoaineet ja biomassa palavat epätäydellisesti.

Koska mustahiili säilyy ilmakehässä vain muutamia päiviä, mustahiilen päästövähennykset voisivat hidastaa ilmaston lämpenemistä suhteellisen nopeasti. Tehokkaita keinoja mustahiilen vähentämiseksi ovat aiempaa puhtaammat polttoaineet ja tehokkaammat polttolaitteet kotitalouksien lämmityksessä ja ruoanlaitossa sekä dieselmoottoreiden hiukkassuodattimet. Politiikkatoimia tarvitaan vähentämiskeinojen käyttöönoton tukemiseksi.

Esimerkkejä käynnissä olevista mustaa hiiltä koskevista politiikkaprosesseista ovat muun muassa kansainvälinen yhteistyö Arktisessa neuvostossa ja sen AMAP (Arktisen ympäristön seuranta- ja arviointiohjelma) ja ACAP (Arktinen toimintaohjelman saasteiden vähentämiseksi) työryhmissä, ilmastoa ja puhdasta ilmaa koskevan yhteenliittymän (Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants, CCAC) työ sekä puhtaiden keittotulisijojen lisäämiseksi tehtävä yhteistyö (Global Alliance for Clean Cookstoves).

Keinot mustan hiilen vähentämiseksi ovat usein paikallisia, ihmisten arkielämään kuten asuntojen lämmittämiseen ja liikkumiseen kohdistuvia. Tästä syystä myös kansallisten ja paikallisten toimijoiden tulisi toimia aktiivisesti päästöjen vähentämiseen tähtäävien toimien ja teknologioiden suunnittelussa ja toteuttamismahdollisuuksien arvioinnissa.

jäävuori Kuva: Antti Samuli

logos of organizations involved in this MACEB project